Over ons

Creatievetaal biedt taal- en inburgeringscursussen aan nieuwkomers met als centraal doel hen voor te bereiden op een zelfstandig leven in Nederland. Wij onderscheiden ons met onze bekwame en meertalige NT2 docenten. Ook werken wij creatief samen met verschillende professionals waardoor wij de perfecte begeleiding kunnen bieden aan onze cursisten.

Creatievetaal is een school die aandacht geeft aan de Nederlandse taal en deze uitlegt in het Arabisch. Het doel is om de leerlingen op een hoog niveau te brengen en voor te bereiden voor hun examen.

Als school streven wij naar een hoog niveau om de taal te leren. Dit doen we op een eenvoudige manier zodat de leerlingen snel de taal beheersen.De taal cursussen worden zowel op A2 als op B1 niveau gegeven. Dit duurt 2 maanden. Deze cursussen worden getoetst aan de hand van 4 examens. De cursussen worden op elektronische wijze via de website weergegeven. Zo leert de leerling: spreken, zinnen maken en de woordenschat goed toe te passen.Creatievetaal helpt u om de taal goed te spreken en de grammatica te begrijpen tijdens de cursussen die worden gegeven.

Meer informatie

Algemene informatie cursussen

Het niveau van cursisten wordt bepaald aan de hand van een intakegesprek en een proefles. Aan het begin van een cursus wordt er veel uitleg gegeven over alle onderdelen van de taal. Aan het einde van de cursus is er veel aandacht voor het examen.

Groepsgrootte

Cursussen worden gegeven in groepen van maximaal 16 personen. In uitzonderingsgevallen kan dit aantal van 16 overschreden worden. Bijvoorbeeld als een docent niet tijdig ziek gemeld kan worden en twee klassen van gelijke niveau voor een les samengevoegd worden.

Lessen per week

Cursussen A0 t/m B2 en alfabetisering worden doorgaans gegeven in modules van 20 lesweken. Tijdens deze 20 weken krijgt de cursist in totaal 180 uur les. Per week krijgt de cursist 9 uur les: 3 lessen van 3 klokuur elk.

Prijzen

Cursussen A1 t/m B2 en Alfabetisering, kosten doorgaans € 3000 - 3500, per 20 lesweken. Dit is de duur van een gemiddelde cursus. In deze 20 weken krijgt de cursist in totaal 180 uur les.