Cursussen

Inburgeringstrajecten

De inburgeringscursus bereidt u voor op het inburgeringsexamen. Dit examen is op taalniveau A2.

Wanneer u dit niveau beheerst, kunt u zich redden in het dagelijks leven.

Woont u in Nederland en komt u uit een land buiten de Europese Unie? Dan bent u verplicht om het inburgerings- of staatsexamen te doen. Ook als het inburgeringsexamen niet verplicht is voor u, kan het toch goed zijn om dit diploma op zak te hebben.

U verbetert bijvoorbeeld uw kennis van de Nederlandse taal, kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen en heeft een betere kans op een baan.

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Kennis Nederlandse Samenleving

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt – ONA (alleen als u inburgeringsplichtig bent vanaf 2015) Door middel van oefenexamens bekijkt de docent of u klaar bent om het inburgeringsexamen te doen.

Het is ook mogelijk om direct te gaan voor het Staatsexamen programma I of programma II.

Wanneer u één van deze examens behaalt, voldoet u ook aan de inburgeringsplicht.

Staatsexamen NT2

Het staatsexamen NT2 is voor de inburgeraar die de taal op een hoog niveau wil leren, bijvoorbeeld voor werk of studie. Je kunt kiezen uit twee examenniveaus: NT2-I (B1*) of NT2-II (B2*).

Voor een MBO opleiding is vaak het staatsexamen NT2-I vereist; voor een HBO of universitaire opleiding NT2-II.

Het NT2 examen en het inburgeringsexamen bestaan in principe uit dezelfde onderdelen.

Het NT2 examen is echter veel moeilijker en vergt veel tijd en inspanning van de cursist.

Tijdens een intake wordt bepaald of de cursist op niveau is voor een B1 of B2 cursus.

Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus.

De onderdelen ONA en KNM kunnen apart gevolgd worden of als onderdeel van een B1 of B2 cursus.

Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.

* De niveaus B1 en B2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen.

Alfabetisering

Tijdens deze cursus leert u in uw eigen tempo en op uw eigen niveau de letters van het Latijnse alfabet, van A tot en met Z.

Verder leert u het lezen en schrijven van eenvoudige woorden en zinnen.

Daarnaast oefent u spreekvaardigheid door het uitvoeren van opdrachten over dagelijkse situaties.

Deze cursus is gericht op het behalen van niveau A1 voor vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Wanneer u het traject doorlopen heeft en daarmee niveau A1 heeft bereikt, kunt u:

Bekende woorden, namen en heel eenvoudige zinnen begrijpen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een advertentietekst in een reclamefolder.

Basiszinnen en bekende woorden begrijpen die te maken hebben met uw directe leefsituatie.

Het is hierbij belangrijk dat er duidelijk en langzaam gesproken wordt.

Deelnemen aan een eenvoudig gesprek met bijvoorbeeld de buurman over het weer, waarin langzaam gesproken wordt en bekende woorden worden gebruikt.

Een eenvoudige en korte email of kaart aan een vriend of vriendin schrijven, waarin u bijvoorbeeld aangeeft hoe het met u gaat.

Als u dit niveau behaald heeft, kunt u doorstromen naar het inburgeringstraject ter voorbereiding op het inburgeringsexamen.

ONA

De ONA cursus is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt eruit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn.

We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt.

We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat uw wensen zijn op het gebied van werken in Nederland.

Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven.

Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het ONA examen.